Połączenie Spółek

Koronawirus COVID-19, jak się dodatkowo ochronić?
26 lutego 2020

Informujemy o połączeniu spółek pod firmą:

PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-141 Poznań), przy ul. Promienistej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ NOWE MIASTO i WILDA w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000592458, z numerami REGON 363269407oraz NIP 7792437488, dalej: „Spółka Przejmowana”.

ze spółką jedynego komplementariusza pod firmą:

PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-141 Poznań) przy ul. Promienistej 83, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ NOWE MIASTO i WILDA w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781000, z numerami REGON 383071977 oraz NIP 7792504925, dalej: „Spółka Przejmująca”.

Z dniem 1 lipca 2022 roku obie spółki zostały połączone w jeden podmiot, działający pod nazwą PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000781000, REGON 383071977, NIP 7792504925). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie „połączenia poprzez przejęcie”.

Połączenie spółek zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej tj. w trybie art. 492 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku k.s.h. (Dz. U. 2020.1526 z późn. zm.), co oznacza między innymi, że Spółka Przejmująca: PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000781000) przejęła z dniem 1 lipca 2022 roku wszystkie należności i zobowiązania Spółki Przejmowanej: PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000592458). Oznacza to zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań spółki: PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000592458).

Z dniem wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców KRS tj. 1 lipca 2022r., PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000781000) stała się stroną wszystkich umów zawartych przez: PROYOU MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000592458) w przeszłości o ile obowiązują nadal. Spółka Przejmująca wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Nastąpiło to z mocy prawa, automatycznie, jako skutek wpisu w KRS połączenia spółek.