Szacuje się, że na Ziemi występuje około półtora miliona gatunków grzybów z czego chorobotwórczych dla człowieka jest około dwustu. Mikologia lekarska zajmuje się diagnozowaniem i zwalczaniem zakażeń grzybami chorobotwórczymi. Agresywna diagnostyka z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik diagnostycznych, szerokie nie zawsze racjonalne stosowanie antybiotyków, steroidoterapii, a także wzrastająca populacja ludzi z immunosupresją sprzyja wzrostowi zachorowań na różnego rodzaju grzybice.

Przyszłość medycyny zależy od rozwoju diagnostyki…

prof. dr hab. Franciszek KOKOT

Diagnostyka mikologiczna (grzybice, badania mykologiczne, identyfikacja grzybów chorobotwórczych)

Badanie zakażeń grzybiczych w dermatologii, kosmetologii, podologii, okulistyce, gastrologii, laryngologii, stomatologii, ginekologii, chirurgii, neurologii i innych dziedzinach medycznych może zostać przeprowadzone z materiału pobranego w jednym z punków pobrań lub z materiału dostarczonego do badania w specjalnym zestawie transportowym przez jeden ze współpracujących gabinetów lekarskich, kosmetologicznych lub podologicznych.

Rodzaje badań mykologicznych:

  • badanie mykologiczne bezpośrednie i hodowlane z pobraniem
  • badanie mykologiczne hodowlane z przekazanego materiału
  • badanie w świetle lampy Wooda
  • test z nitką
  • konsultacja mykologiczna – identyfikacja przekazanego szczepu (grzyby pleśniowe, dermatofity, grzyby drożdżopodobne)

 

Diagnostyka w kierunku łupież pstry (pityriasis versicolor)

Zakażenie wywołane przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Malassezia.

 

Diagnostyka molekularna grzybów

Analizy molekularne oparte na reakcji PCR oraz sekwencjonowaniu, ze względu na swoją czułość i wysoką specyficzność, mogą stanowić uzupełnienie metod klasycznych – weryfikacja wyników uzyskanych metodami mikroskopowymi lub alternatywę, w przypadku, gdy mamy do czynienia z nowymi, unikalnymi szczepami, trudnymi do zidentyfikowania. W sytuacji, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia szybkiej diagnozy, badania molekularne dają możliwość skrócenie czasu oczekiwania na wynik.

Badania molekularne mogą być również wykorzystywane w celu identyfikacji źródła zakażeń grzybiczych – ocena stopnia czystości mikologicznej pomieszczeń (mieszkań, biur, szpitali, gospodarstw itd.).

Diagnostyka molekularna grzybów może zostać przeprowadzone bezpośrednio z przekazanego materiału (każda tkanka oraz płyny ustrojowe) oraz z kultur hodowlanych uzyskanych z przekazanego materiału.

Rodzaje badań:

  • identyfikacja gatunkowa na podstawie sekwencjonowania fragmentów DNA
  • identyfikacja metodą PCR z wykorzystaniem markerów gatunkowo-specyficznych typu: STS, SCAR, CAPS