Wzrastająca liczba przypadków grzybic sprawia, że zakażenia grzybicze stają się poważnym problemem epidemiologicznym i społecznym. Grzyby atakują organizm człowieka wielokierunkowo: powodują alergie, działają szkodliwie za pomocą mikotoksyn oraz zakażają i niszczą właściwie wszystkie tkanki i narządy. Zakażenia grzybicze, to nie tylko choroby dermatologiczne, grzyby, to także poważny czynnik wywołujący lub towarzyszący zmianom chorobowym niemal we wszystkich dziedzinach medycyny. Dlatego taka ważna we współczesnej medycynie staje się odpowiednia diagnostyka i leczenie zakażeń grzybiczych.